Privacybeleid van deze Actie

InBev Belgium B.V./S.R.L. (AB InBev) hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid voor persoonlijke gegevens is bedoeld om u te informeren over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en overdragen in verband met deze promotie.

AB InBev is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. AB InBev verzamelt de details voor deze Promotie, meer details hierover zijn te vinden op https://corona-island.be/service/en/game-rules/. Deze website wordt beheerd en opgeslagen door SiteSupport.com. SiteSupport is een verwerker in deze operatie.

 
Data Categorieën

We kunnen de volgende gegevenscategorieën verwerken voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid, zoals uw naam, e-mail, land van verblijf, aankooplocatie, adres en telefoonnummer.

  
Doel van de verwerking

Het doel van deze verwerking is om consumenten in staat te stellen deel te nemen aan de Actie en kans te maken op 'Prijzen' zoals beschreven in de Actievoorwaarden.

Deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG. AB InBev zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan vermeld in dit Privacybeleid van de Promotie of het Privacybeleid van de Website. Houd er rekening mee dat u uw toestemming te allen tijde met ingang voor de toekomst kunt intrekken.

  
Bewaartermijn

De persoonsgegevens die in het kader van deze verwerkingsactiviteit worden verwerkt, worden gedurende de looptijd van de Actie bewaard. We bewaren alle persoonlijke informatie met betrekking tot deze Promotie alleen zo lang als nodig is voor het vervullen van de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid van de Promotie, het Privacybeleid van de Website of zoals vereist door de wet.

 
Derden

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden, zoals onze leden, onze professionele adviseurs, onze externe en interne dienstverleners die diensten aan ons verlenen. We geven informatie met betrekking tot deze operatie door aan SiteSupport.com en met betrekking tot specifieke groepen winnaars aan PromoVeritas UK. We zullen de persoonlijke informatie die u verstrekt niet verkopen, verhuren of verhandelen aan iemand buiten de AB InBev-bedrijvengroep en geselecteerde verwerkers en subverwerkers.

 
Rechten van betrokkenen

In overeenstemming met de EU AVG hebben betrokkenen het recht om informatie op te vragen over deze verwerkingsactiviteit. Betrokkenen hebben ook recht op rectificatie of verwijdering van hun persoonsgegevens, op beperking van de verwerking en op toegang tot hun persoonsgegevens. Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ABI via: consumer.helpline@ab-inbev.com. Als u van mening bent dat uw gegevens niet in overeenstemming met de wet worden verwerkt, kunt u ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming.

 
Gegevensbeveiligingsmaatregelen

We hebben technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de persoonlijke informatie die we onder onze controle hebben te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik, wijziging, onwettige of onopzettelijke vernietiging en onopzettelijk verlies. Alle informatie die u ons verstrekt, kan worden opgeslagen in interne systemen van AB InBev of in externe databases die alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde verwerkers of subverwerkers. Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan andere AB InBev-entiteiten in andere Europese of niet-Europese rechtsgebieden.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:
dataprotectionofficer_eu@ab-inbev.com

  
Website-privacybeleid

Houd er rekening mee dat we u voor informatie met betrekking tot de gegevensverwerking van onze website vragen om ons privacybeleid voor de website te lezen: https://corona-island.be/privacy/.